شرکت عمرانی بزرگ شهر اخذ مجوز تاسیس مراکز درمانی

یکی از خدمات شرکت عمرانی بزرگ شهر تسهیل در روند دریافت مجوزهای تاسیس مراکز درمانی(درمانگاه،اورژانس،مراکز تصویر برداری) با توجه به ایین نامه ها و دستور العمل ها و ضوابط مورد نیاز میباشد.خدمات ارائه شده توسط این شرکت به شرح ذیل میباشد:

پیش از شروع مراحل اداری در ابتدا بازدید از محل پروژه و بررسی تمامی جوانب جهت تاسیس و بهره برداری از مرکز مورد نظر صورت میگیرد تا در صورت وجود هر گونه مانع و یا مواردی که در طی روند کاری مشکلاتی را بوجود اورند پیش بینی شوند و راهکاری جهت رفع انها در نظر گرفته شود.

 ۱-مشاوره در انتخاب مکان مناسب با ویژگی های فیزیکی جهت اخذ موافقت اصولی

۲-طراحی نقشه ها با توجه به محل انتخابی مطابق با استاندارد ها و تاییدیه انها توسط دانشگاه مربوطه

۳-ساخت مرکز با توجه به درخواست کارفرما و کاربری مرکز مطابق با استاندارد

۴-اخذ مجوز بهره برداری

با توجه به سابقه این شرکت در زمینه اخذ مجوز مراکز درمانی، از جمله اخذ مجوز کلینیک و درمانگاه،اخذ مجوز دندانپزشکی،اخذ مجوز مراکز تصویر برداری و… راهکارهایی جهت تسریع در این امر ارائه میشود.متقاضیان و کارفرمایان محترم میتوانند در صورت تمایل به اخذ مجوز تاسیس و بهره برداری با کارشناسان این شرکت تماس حاصل نمایند.جهت اشنایی با ویژگی های فیزیکی مراکز درمانی و تصویر برداری فایل مورد نظر را میتوانند در قسمت ارشیو مطالعه نمایند و در صورت نیاز به راهنمایی کارشناسان این شرکت در اسرع وقت پاسخگوی شما خواهند بود.