شرکت عمرانی بزرگ شهر اجرای حفاظت نشت اشعه

در چند دهه اخیر به موجب پیشرفت دستگاه های رادیوگرافی و استفاده روز افزون از این دستگاه ها همواره تلاش بر ان بوده که در سه سطح بهداشت و حفاظت در مقابل اشعه صورت گیرد که میتوان به حفاظت پرتونگار،حفاظت محیط و حفاظت بیمار اشاره کرد.

استفاده از مصالح مناسب  برای سرب کوبی به منظور جلوگیری از نشت مواد پرتوزا اهمیت دو چندانی در مراکز تصویر برداری دارد.هم چنین نحوه اجرا یکی از مهم ترین عوامل در جلوگیری از نشت اشعه در هنگام اکسپوز میباشد،کنار چهار چوب ها،فاصله میان درب اتوماتیک تا دیواره،هم پوشانی مناسب،نحوه اتصال سرب به دیوار و ارتفاع مناسب سرب از جمله عوامل اجرایی پر اهمیتی در نظر گرفته میشود تا در زمان بهره برداری و تست دوزیمتری، نشت اشعه به حداقل استاندارد کاهش پیدا کند.هم چنین خلوص سرب مصرفی یکی از مهمترین عوامل برای حفاظت در برابر اشعه میباشد.

اما بر طبق تحقیقات صورت گرفته دانشگاه علوم پزشکی قریب به ۵۰ درصد استاندارد ها در مراکز تصویر برداری بیمارستان های ایران منطبق بر استاندارد های بین المللی میباشد که خود حاکی از معایبی در این مراکز میباشد.

شرکت عمرانی بزرگ شهر با کمک کادر فنی خود و تجربه بالا در زمینه سرب کوبی و اجرای دیوارهای سربی و هم چنین شیشه سربی یکی از پیشگامان این صنعت میباشد.

استفاده از سرب با ضخامت مناسب،خلوص بالا و اجرای صحیح و اصولی ان بر طبق ایین نامه های تصویر برداری و حفاظت نشت اشعه ضامن کار ما خواهند بود.

موارد استفاده سرب را میتوان به سرب کوبی سی تی اسکن،سرب کوبی پانورکس،سرب کوبی ماموگرافی،سرب کوبی رادیولوژی،سرب کوبی انژیوگرافی،سرب کوبی مراکز پزشکی هسته ای و… نام برد که با توجه به گسترش روز افزون استفاده از این مراکز در جهت تسهیل امور اجرا شرکت عمرانی بزرگ شهر با بالاترین کیفیت و زمان و طبق نظر کارفرمایان پروژه های درمانی در سطح کشور را انجام میدهد.