درباره شرکت عمرانی بزرگ شهر

شرکت مهندسی عمرانی بزرگ شهر با بیش از یک دهه سابقه درخشان به کمک تیم مجرب مهندسی و فنی و بهره گیری از راهکار های بهینه ساخت و مدیریت توانسته پروژه های درمانی متعددی را در سراسر کشور با سرعت و دقت بالا و جلب رضایت کارفرمایان به انجام رساند.

به منظور اطمینان از انجام خدمات مطابق نیازهای کارفرما با توجه به بودجه تعیین شده و زمان مشخص شده، خدمات جامع و کاملی از طرف ما ارائه می شود که شامل طراحی فضای با ارزش درمانی، مطالعات توجیهی اقتصادی، خلق طراحی جدید و مدرن با استانداردهای  روز و استانداردهای بیمارستان ایمن که کمک می کند تا استفاده بهینه از زمین، ساختمان، هزینه و زمان اجراء با براورد های هوشمندانه توسط تیم تخصصی شرکت و ارائه راهکارهای هوشمندانه  فراهم شود.

حوزه تخصصی فعالیت شرکت عمرانی بزرگ  شهر را میتوان مشاوره،طراحی، نظارت و اجرای مراکز بهداشتی درمانی اعم از بیمارستان،ساخت مراکز اموزشی درمانی،کلینیک،درمانگاه و اورژانس نام برد.هم چنین سابقه درخشان ما در زمینه احداث کلینیک و مطب،بازسازی و نوسازی مراکز درمانی،مقاوم سازی ساختمان های درمانی فرسوده و تغییر کاربری اشاره نمود.

شرح فعالیت های شرکت عمرانی بزرگ شهر

 • موقعیت سنجی و مشاوره در انتخاب مکان درمانی و ارائه پیشنهادات
 • اخذ مجوز تاسیس مراکز بیمارستانی و درمانی با توجه به نیاز پروژه
 • اخذ تاییدیه نقشه های مراکز درمانی مطابق با استاندارد وزارت بهداشت
 • اخذ مجوز بهره برداری مراکز درمانی مطابق با استاندارد وزارت بهداشت
 • طراحی بخشهای ویژه بیمارستانی(CCU-ICU-NICU-IVF و…)
 • بازنگری و اصلاح نقشه های مراکز درمانی و اخذ تایْدیه
 • طراحی داخلی مطابق با ضوابط وزارت بهداشت
 • مشاوره و طراحی تاسیسات الکتریکال و مکانیکال بیمارستانی
 • مدیریت ساخت پروژه های درمانی با توجه به برنامه زمانبندی
 • پیمانکاری به صورت EPC
 • بازسازی و نوسازی مطابق با ارزشیابی بیمارستانی
 • اجرا و نظارت تاسیسات مکانیکال و الکتریکال
 • تهیه طرح توجیح اقتصادی قبل از شروع پروژه
 • تهیه طرح توسعه مراکز درمانی