شرکت عمرانی بزرگ شهر مشاوره و طراحی مراکز درمانی

شرکت عمرانی بزرگ شهر به کمک کادر مجرب و متخصص خود در زمینه مشاور و طراحی فضا های درمانی و بیمارستانی با ارائه راهکار های هوشمندانه و نوین طراحی و ساخت مراکز درمانی و بیمارستانی و با توجه به مفاد و ایین نامه های داخلی و خارجی یکی از پیشگامان این عرصه میباشد.

از جمله خدمات در بخش مشاوره و طراحی و ارائه طرح جامع کالبدی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱-انجام مطالعات و شناخت عمومی طرح و حوزه فرادست طرح

۲-انجام مطالعات حمل و نقل و شبکه دسترسی و منظر شهری

۳-کسب و تحلیل نظرات کارفرما و استخراج طرح های مصوب و اجرا شده پیشین

۴-بررسی هر یک از کاربری ها و مطالعه جهت چیدمان و ارتباط هر یک و نحوه دسترسی فضاها

۵-شناخت و بررسی وضعیت توپوگرافی زمین

۶-انجام مطالعات و شناخت نظام فضایی و ادراکی

۷-بررسی زیر ساخت ها از جمله پوشش گیاهی،وضعیت روشنایی،شبکه فاضلاب،شبکه برق رسانی و ….

۸-تهیه نقشه کلی سایت و نقشه فضای سبز و گونه گیاهی

۹-طراحی بخش های ویژه با هوشمندانه ترین نوع دسترسی با بخش های پر اهمیت دیگر

۱۰-تعبیه بخش خدماتی و تاسیساتی مورد نیاز برای فضای درمانی

۱۱-پیش بینی و طراحی بخش های الکتریکال و مکانیکال

بسته به نوع پروژه و مقیاس ان خدمات متنوعی از جانب ما برای شما کارفرمایان محترم قابل ارائه میباشد،که موارد فوق مربوط به فضاهای بیمارستانی با وسعت بالا میباشد.

هم چنین در مواردی که تغییر کاربری ملک مسکونی به اداری با کاربری درمانی و مطب مورد نظر باشد شرکت عمرانی بزرگ شهر با راهکارهای نوین محل مورد نظر را در کوتاهترین زمان مورد بازسازی و تغییر کاربری قرار میدهد.