طراحی معماری و نظارت عالیه ساخت بیمارستان آرمین

بیمارستان مذکور بزرگترین مرکز خصوصی جنوب شرقی کشور خواهد بود که با دارا بودن بخش های تخصصی تشخیصی و تروما،تصویر برداری پیشرفته،آنژیو گرافی و عمل قلب باز جزو شاخص ترین بیمارستان های کشور به شمار خواهد آمد که شرکت عمرانی بزرگ شهر در زمینه مشاوره و طراحی،اجرا و نظارت مراکز درمانی در این مرکز فعال میباشد.

شرکت عمرانی بزرگ شهر با تیم تخصصی خود ناظر عالیه پروژه در تمامی مراحل ساخت و نظارت بر مراکز درمانی در کشور در تمامی مراحل پروژه با ارئه راهکارهای بهینه در زمینه های طراحی و اخذ مجوز،مشاوره و طرح توجیهی،ساخت و بهره برداری فعال میباشد.

  • نظارت بر کلیه مراحل ساخت به صورت مقیم و مستمر
  • نظارت بر بخش های ابنیه،مکانیکال،الکتریکال
  • مدیریت و سرپرستی سایت کارگاه
  • نظارت بر اجرای سیستم گاز طبی بیمارستان و هدر های مورد نیاز
  • نظارت بر اجرای بیش از ۱۰۰۰ تن اسکلت فلزی

شرکت عمرانی بزرگ شهر در زمینه نظارت بر مراکز درمانی،ساخت و مدیریت سایت مراکز درمانی،باز سازی و نوسازی کلینیک و مطب های پزشکی همواره پیشگام بوده است.