نوشته‌ها

نوسازی بیمارستان

اخذ مجوز تاسیس مراکز درمانی(بیمارستان چشم رازی)

اتمام نازک کاری مرکز تصویربرداری ساسان

  • شرکت عمرانی بزرگ شهر بخش اجرا و نظارت بر مرکز تصویر برداری ساسان را در ۲ طبقه به پایان رسانید.
  • مورخه ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ نازک کاری مرکز تصویر برداری ساسان پایان یافته است.
  • بخش تاسیسات سرمایشی در حال اجرا و کنترل های نهایی میباشد.
  • بخش الکتریکال در مرحله تست و رفع عیب/نصب رک شبکه و سیستم فیبر نوری